ติดต่อเรา

ข้อมูลช่องทางการติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย สายออกบัตรธนาคาร สำนักงานภาค และสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ

สำนักงานใหญ่

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 1020

การเดินทาง

โดยรถประจำทาง

ป้ายหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย
สายรถประจำทาง​ : ​3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 524

​ป้ายตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย
สายรถประจำทาง​ : ​3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 49, 53, 64, 65,516, 524

โดยเรือ

​ท่าเรือเทเวศร์
ประเภทเรือ​​ : เรือด่วนเจ้าพระยา (ธงสีส้ม ธงสีเขียว ธงสีเหลือง) ,เรือข้ามฟาก

ท่าเรือวัดสามพระยา
ประเภทเรือ​​ : ​เรือประจำทาง (ไม่มีธง)

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานอื่นๆ

bmg
alt text
alt text
alt text