รายงานข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์

รายงานข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องกระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2566 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2566 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2566

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2565 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2565 - ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2565 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2565 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2565

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 - 4 ปี 2562

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 - 3 ปี 2562

 • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ :  โทร. 0-2356-7642, 0-2283-5784  Email: ITSupervision@bot.or.th