นิทรรศการกิจการธนบัตร

นิทรรศการกิจการธนบัตร

"นิทรรศการกิจการธนบัตร" เปิดให้หน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กร และกลุ่มบุคคล ที่สนใจเข้าชมได้เป็นหมู่คณะ โดยต้องติดต่อล่วงหน้าและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ในวันทำการ จำนวนกลุ่ม 50-80 คน (สำหรับสถาบันการศึกษารับผู้เข้าชมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป) โดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าชม และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

นิทรรศการกิจการธนบัตร

...

...

...

...

 1. ตรวจสอบวันที่ต้องการเข้าชมนิทรรศการ (ตามตารางด้านล่าง) 
 2. จองเข้าชมนิทรรศการ ผ่านระบบ >> Click ที่นี่ <<
 3. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ธปท. ผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ประมาณ 1-3 วันทำการ เพื่อยืนยันการเข้าชมและแจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเข้าชมนิทรรศการ 
 4. เมื่อได้รับการยืนยันการจองเรียบร้อย กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มการขอเข้าเยี่ยมชม คลิก และ เอกสารรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม คลิก
 5. แผนที่การเดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการกิจการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร คลิก

 

 • สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2356-8690  

 • แต่งกายสุภาพ
 • ห้ามถ่ายภาพ ทุกพื้นที่ในสายออกบัตรธนาคาร 
 • ห้ามนำอุปกรณ์บันทึกภาพทุกชนิดเข้าห้องนิทรรศการ​​ 
 • ไม่ส่งเสียงดังในระหว่างการเข้าชม​ 
 • ห้ามสูบบุหรี่ ทุกพื้นที่ภายในอาคารสายออกบัตรธนาคาร

 • สวมใส่หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสายออกบัตรธนาคาร
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคารและห้องนิทรรศการกิจการธนบัตร
 • เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือตามจุดที่กำหนด
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด