การพัฒนาและมาตรฐานตลาดการเงิน

การพัฒนาและมาตรฐานตลาดการเงิน

 

ตลาดการเงินเป็นตัวกลางสำหรับการระดมทุนและการลงทุน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ​ ธปท. ตระหนักถึงความสำคัญของตลาดการเงิน จึงได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาตลาดการเงินให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องสากล ซึ่งจะนำไปสู่การมีเสถียรภาพของระบบการเงิน