มาตรการพิเศษ

ดูแลให้ระบบเศรษฐกิจการเงินยังคงดำเนินต่อไปได้
ในช่วงที่ประสบภาวะวิกฤต  โดยเป็นการดำเนินงานนอกเหนือจากหน้าที่หลักของ ธปท.

ธปท. กับการแก้ไขภาวะวิกฤต

ของประเทศไทย

test

วิกฤตโควิด 19

การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีรายได้ลดลงและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ

วิกฤตต้มยำกุ้ง

วิกฤตการณ์การเงิน 2540 หรือ ‘วิกฤตต้มยำกุ้ง’ ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย รวมไปถึงภูมิภาคอาเซียนและอีกหลายประเทศในเอเชียจนเป็นวิกฤตทางการเงินในที่สุด

 

อ่านต่อ