รายงานภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

0

รายงานภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

.
รายงานภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

 • วันที่ 27 ธ.ค. 2566 - 4 ม.ค. 2567

 • วันที่ 4 - 11 ม.ค. 2567

 • วันที่ 11 - 18 ม.ค. 2567

 • วันที่ 18 - 25 ม.ค. 2567

 • วันที่ 25 ม.ค. - 1 ก.พ. 2567

 • วันที่ 1 - 8 ก.พ. 2567

 • วันที่ 8 - 15 ก.พ. 2567

 • วันที่ 15 - 22 ก.พ. 2567

 • วันที่ 22 - 29 ก.พ. 2567

 • วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค. 2567

 • วันที่ 7 - 14 มี.ค. 2567

 • วันที่ 14 - 21 มี.ค. 2567

 • วันที่ 21 - 28 มี.ค. 2567

 • วันที่ 28 มี.ค. - 4 เม.ย. 2567

 • วันที่ 4 - 11 เม.ย. 2567

 • วันที่ 11 - 18 เม.ย. 2567

 • วันที่ 18 - 25 เม.ย. 2567

 • วันที่ 25 เม.ย. - 2 พ.ค. 2567

 • วันที่ 2 - 9 พ.ค. 2567

 • วันที่ 9 - 16 พ.ค. 2567

 • วันที่ 16 - 24 พ.ค. 2567