รายงานภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2566

รายงานภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2566

 • วันที่ 17 - 23 มี.ค. 2566

 • วันที่ 24 - 30 มี.ค. 2566

 • วันที่ 31 มี.ค. - 11 เม.ย. 2566

 • วันที่ 12 - 20 เม.ย. 2566

 • วันที่ 21 - 27 เม.ย. 2566

 • วันที่ 28 เม.ย. - 10 พ.ค. 2566

 • วันที่ 11 - 18 พ.ค. 2566

 • วันที่ 19 - 25 พ.ค. 2566

 • วันที่ 26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2566

 • วันที่ 2 - 8 มิ.ย. 2566

 • วันที่ 9 - 15 มิ.ย. 2566

 • วันที่ 16 - 22 มิ.ย. 2566

 • วันที่ 23 - 29 มิ.ย. 2566

 • วันที่ 30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2566

 • วันที่ 7 - 13 ก.ค. 2566

 • วันที่ 14 - 20 ก.ค. 2566

 • วันที่ 21 - 27 ก.ค. 2566

 • วันที่ 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 2566

 • วันที่ 4 - 10 ส.ค. 2566

 • วันที่ 11 - 17 ส.ค. 2566

 • วันที่ 18 - 24 ส.ค. 2566

 • วันที่ 25 - 31 ส.ค. 2566

 • วันที่ 1 - 7 ก.ย. 2566

 • วันที่ 8 - 14 ก.ย. 2566

 • วันที่ 15 - 21 ก.ย. 2566

 • วันที่ 22 - 28 ก.ย. 2566

 • วันที่ 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 2566

 • วันที่ 5 - 12 ต.ค. 2566

 • วันที่ 12 - 19 ต.ค. 2566

 • วันที่ 19 - 26 ต.ค. 2566

 • วันที่ 26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2566

 • วันที่ 2 - 9 พ.ย. 2566

 • วันที่ 9 - 16 พ.ย. 2566

 • วันที่ 17 - 23 พ.ย. 2566

 • วันที่ 23 - 30 พ.ย. 2566

 • วันที่ 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2566

 • วันที่ 7 - 14 ธ.ค. 2566

 • วันที่ 14 - 21 ธ. ค. 2566

 • วันที่ 21 - 27 ธ.ค. 2566