มุมสมาชิก

ช่องทางสำหรับสมาชิกด้านต่าง ๆ เข้าสู่การใช้งานระบบ ได้แก่ ระบบการชำระเงิน, โครงการ Regulatory Data Transformation (RDT), ด้านธนบัตร, พันธบัตรและตราสารหนี้, ชมรมอดีตพนักงาน