เศรษฐกิจการเงินในกลุ่มประเทศ CLMV

CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในฐานะกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสูง และได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

 

 

เศรษฐกิจการเงินกลุ่ม CLMV