การดำเนินนโยบายการเงิน

การดำเนินนโยบายการเงิน

ภายใต้กรอบนโยบายการเงินแบบมีเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ (Inflation​​ Targeting) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะส่งสัญญาณนโยบายการเงินผ่านการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรืออัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repurchase Transactions) ระยะ 1 วัน โดย ธปท. ได้กำหนดกรอบการดำเนิ​นนโยบายการเงิน (Monetary Operations Framework) ที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือนโยบายการเงิน (Monetary Policy Instruments) ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาระดับอัตราดอกเบี้ย​ระยะสั้นในตลาดเงินให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

 

เครื่องมือการดำเนินนโยบายการเงิน

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจการเงินไทย

ตลาดการเงินไทย