การประชุม กนง.

กำหนดการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประชุมกำหนดนโยบายการเงินปีละ 6 ครั้ง โดยประกาศตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และ กนง. สามารถประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมได้หากจำเป็น (อ่านเพิ่มเติม: การปรับจำนวนการประชุม กนง.)

รายงานการประชุมฉบับย่อจะเผยแพร่ 2 สัปดาห์หลังการประชุม รายงานนโยบายการเงินและเอกสารการประชุมนักวิเคราะห์จะเผยแพร่เป็นรายไตรมาส

กำหนดการ 2567

  
 วันแถลงผล
การประชุม กนง.
เอกสาร
ผลการประชุม
รายงานการประชุม
ฉบับย่อ
รายงาน
นโยบายการเงิน
Monetary
Policy Forum
1
 
พุธที่ 7 ก.พ. 2567แถลงข่าวรายงาน  
2
 
พุธที่ 10 เม.ย. 2567แถลงข่าวพุธที่ 24 เม.ย. 2567พุธที่ 24 เม.ย. 2567พุธที่ 24 เม.ย. 2567
(10.00 - 11.30 น.)
3
 
พุธที่ 12 มิ.ย. 2567 พุธที่ 26 มิ.ย. 2567พุธที่ 26 มิ.ย. 2567พุธที่ 26 มิ.ย. 2567
(10.00 - 11.30 น.)
4
 
พุธที่ 21 ส.ค. 2567 พุธที่ 4 ก.ย. 2567  
5
 
พุธที่ 16 ต.ค. 2567 พุธที่ 30 ต.ค. 2567พุธที่ 30 ต.ค. 2567พุธที่ 30 ต.ค. 2567
(10.00 - 11.30 น.)
6
 
พุธที่ 18 ธ.ค. 2567 พฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 2568พฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 2568จันทร์ที่ 6 ม.ค. 2568
(10.00 - 11.30 น.)
  

การประชุมย้อนหลัง