การประชุม กนง.

กำหนดการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประชุมกำหนดนโยบายการเงินปีละ 6 ครั้ง โดยประกาศตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และ กนง. สามารถประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมได้หากจำเป็น (อ่านเพิ่มเติม: การปรับจำนวนการประชุม กนง.)

รายงานการประชุมฉบับย่อจะเผยแพร่ 2 สัปดาห์หลังการประชุม รายงานนโยบายการเงินและเอกสารการประชุมนักวิเคราะห์จะเผยแพร่เป็นรายไตรมาส

  
 วันแถลงผล
การประชุม กนง.
เอกสาร
ผลการประชุม
รายงานการประชุม
ฉบับย่อ
รายงาน
นโยบายการเงิน
Monetary
Policy Forum
1
 
พุธที่ 25 ม.ค. 2566แถลงข่าว
 
รายงาน  
2
 
พุธที่ 29 มี.ค. 2566แถลงข่าว
 
รายงานรายงานเอกสาร | วิดีโอ
3
 
พุธที่ 31 พ.ค. 2566แถลงข่าวรายงานรายงานเอกสาร | วิดีโอ
4
 
พุธที่ 2 ส.ค. 2566แถลงข่าวรายงาน  
5
 
พุธที่ 27 ก.ย. 2566แถลงข่าว(พุธที่ 11 ต.ค. 2566)(พุธที่ 11 ต.ค. 2566)(พุธที่ 11 ต.ค. 2566)
(10.00 - 11.30 น.)
6
 
พุธที่ 29 พ.ย. 2566 

(พุธที่ 13 ธ.ค. 2566)

(พุธที่ 13 ธ.ค. 2566)(พุธที่ 13 ธ.ค. 2566)
(10.00 - 11.30 น.)
  

การประชุมย้อนหลัง

(in preparation)