แถลงข่าวผลการประชุม กนง.

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

เอกสารในรูปแบบ WEB ]

[ เอกสารในรูปแบบ PDF ]

แถลงข่าวผลการประชุม กนง. ที่ผ่านมา

  • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 2/2566

  • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1/2566

  • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2565

  • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 5/2565

  • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 4/2565

  • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 3/2565

  • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 2/2565

  • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1/2565

  • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1-8/2564 (ไฟล์ .ZIP)