แถลงข่าวผลการประชุม กนง.

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 3/2567

แถลงข่าวผลการประชุม กนง. ที่ผ่านมา: ปี 2567

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 2/2567

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1/2567

แถลงข่าวผลการประชุม กนง. ที่ผ่านมา: ปี 2566

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2566

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 5/2566

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 4/2566

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 3/2566

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 2/2566

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1/2566

แถลงข่าวผลการประชุม กนง. ที่ผ่านมา: ปี 2565

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2565

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 5/2565

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 4/2565

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 3/2565

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 2/2565

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1/2565

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1-8/2564 (ไฟล์ .ZIP)

แถลงข่าวผลการประชุม กนง. ที่ผ่านมา: ปี 2564 ย้อนถึงปี 2554

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2564 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2563 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2562 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2561 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2560 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2559 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2558 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2557 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2556 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2555 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2554 (ไฟล์ .ZIP)

แถลงข่าวผลการประชุม กนง. ที่ผ่านมา: ปี 2553 ย้อนถึงปี 2543

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2553 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2552 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2551 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2550 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2549 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2548 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2547 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2546 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2545 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2544 (ไฟล์ .ZIP)

 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ปี 2543 (ไฟล์ .ZIP)