วารสารพระสยาม BOT MAGAZINE

  

เกาะติดพัฒนาการ Cross-border QR Payment ในภาคใต้

20 ก.พ. 2567

เปิด "ห้องประชุม กนง." คุยเบื้องลึกการทำนโยบายการเงินกับ ปิติ ดิษยทัต

19 ต.ค. 2566

เบื้องหลังของด่านหน้าแก้ปัญหา “ภัยทางการเงิน” ของสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

19 ต.ค. 2566

ฉบับล่าสุด

Editor’s welcome

 

หลายปีที่ผ่านมา เราเห็นกระแสความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเงินโลกอย่างต่อเนื่อง ท่านผู้อ่านอาจจะคุ้นชินกับการดำเนินนโยบายในประเทศของ ธปท. ที่ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจริง ๆ แล้ว งานด้านต่างประเทศของ ธปท. ก็เป็นอีกหน้างานสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ดังกล่าวของเราเช่นกัน แต่อาจไม่ได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังมากนัก

 

พระสยาม BOT MAGAZINE ฉบับต้นปีนี้ จึงขอชวนทุกท่านไปเปิดมิติการทำงานด้านต่างประเทศของ ธปท. ที่ต้องผสานทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินนโยบายที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาการ การคิดรอบด้าน ควบคู่ไปกับการแสดงความเป็นมืออาชีพของธนาคารกลางไทยบนเวทีโลก รวมถึงสร้างความสัมพันธ์เพื่อผลักดันนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้ให้มากที่สุด