รายงานผลสำรวจ

ทักษะทางการเงินของไทย

รายงานผลสำรวจทักษะทางการเงินของไทย

ปี 2565

  • รายงานฉบับเต็มปี 2565

ปี 2563

  • รายงานฉบับเต็มปี 2563

  • Infographic ปี 2563

ปี 2561

  • รายงานฉบับเต็มปี 2561

ปี 2559

  • รายงานฉบับเต็มปี 2559

ปี 2556

  • รายงานฉบับเต็มปี 2556