ธนบัตร

ธปท. ผลิตธนบัตรคุณภาพสูง ยากต่อการปลอมแปลง หมุนเวียนธนบัตรสภาพดี มุ่งเน้นให้มีความเพียงพอในทุกสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมของทั้งระบบ สอดคล้องกับระบบการชำระเงินอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน

วิธีการสังเกตธนบัตร

การสังเกตธนบัตรที่อยู่ในมือเราทำได้ง่าย ๆ ด้วย 3 วิธีดังนี้ คือ สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง 

อ่านต่อ
test

การจัดการธนบัตรชำรุด    

นำธนบัตรชำรุดไปติดต่อที่สาขาธนาคารใกล้บ้าน อาจมีค่าแลกเปลี่ยนได้ 

ภาพธนบัตรชำรุด

แบบธนบัตร

ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน

ธนบัตรแบบต่างๆ

ธนบัตรที่ระลึก

เงินตราก่อนมาเป็นธนบัตร

การให้ความรู้ด้านธนบัตร

นิทรรศการกิจการธนบัตร

แหล่งเรียนรู้เรื่องวงจรชีวิตธนบัตร ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ และชมกระบวนการผลิตธนบัตรจากสถานที่จริงภายในโรงพิมพ์ธนบัตร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

อ่านต่อ
โครงการธนบัตรน่ารู้

โครงการธนบัตรน่ารู้

บริการจัดอบรมความรู้เรื่องธนบัตร สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

อ่านต่อ

เกี่ยวกับสายออกบัตรธนาคาร

บัตรธนาคาร และธนบัตร

โรงพิมพ์ธนบัตร

การบริหารจัดการธนบัตร

รางวัลและการรับรอง