โครงการธนบัตรน่ารู้

วัตถุประสงค์


สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ธนบัตรน่ารู้" เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องธนบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินสด และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมั่นใจมากยิ่งขึ้น สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และช่วยกันคัดกรองธนบัตรปลอมออกจากระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม หน่วยงานของท่าน และระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

 

โครงการธนบัตรน่ารู้

ธนบัตรน่ารู้ สำหรับร้านธงฟ้า และร้านค้าปลีก


หัวข้อการอบรม

 1. รู้จักธนบัตรไทยและรู้ทันธนบัตรปลอม : แนะนำแบบธนบัตรหมุนเวียน , แนะนำจุดสังเกตลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงในธนบัตร
 2. การนับธนบัตร : วิธีการนับธนบัตรให้ถูกต้องและครบถ้วน
 3. โทษและข้อปฏิบัติเมื่อพบธนบัตรปลอม : โทษเกี่ยวกับธนบัตรปลอมตามกฎหมายอาญา , ข้อปฏิบัติเมื่อได้รับธนบัตรปลอมจากลูกค้า
 4. การขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด : สถานที่ติดต่อและการทำคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด
 5. เกร็ดความรู้อื่น ๆ : ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามที่ไม่ควรกระทำให้ธนบัตรชำรุด , ช่องทางแจ้งเบาะแสแหล่งผลิตและจำหน่ายธนบัตรปลอม , แนะนำแหล่งข้อมูลติดต่อสอบถามเรื่องธนบัตร

 

การอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลการสมัครเข้าอบรม

 1. เข้าอบรมในรูปแบบระบบ Online ผ่านทาง Facebook Live
 2. เปิดอบรมจำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 - 11:00 น.

 

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

แบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • แผนกวิเทศสัมพันธ์ละประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2356 8690
 • E-mail : BanknoteInfo@bot.or.th
 • Line : @BanknoteGuru
 • Facebook : ธนบัตรทุกเรื่อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถตรวจสอบธนบัตร แยกแยะธนบัตรจริงปลอมได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ เสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
 • สามารถคัดแยกธนบัตรปลอม ธนบัตรชำรุด และธนบัตรที่มีสภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีธนบัตรสภาพดีในการใช้งาน
 • สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนการได้รับธนบัตรปลอม และหลักเกณฑ์การแลกค่าธนบัตรชำรุด รวมถึงสามารถให้ข้อแนะนำแก่ผู้อื่นได้ 

 

การอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

การเข้าอบรม มีให้เลือกอบรม 2 รูปแบบ คือ 

 1. การอบรมแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams 
 2. การอบรมแบบ Onsite ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (สนญ. บางขุนพรหม)

 

ข้อมูลหลักสูตรและการสมัครเข้าอบรม

 

- สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและผู้ปฏิบัติงานด้านเงินสดขององค์กรภาครัฐและเอกชน

 • Online (เปิด 3 รุ่น) ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 66 เวลา 9:30-12:00 น.
 • Onsite วันที่ 16 พ.ย. 66 เวลา 9:00-12:30 น.
 • รายละเอียดหลักสูตร  คลิกที่นี่

 

- สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน

 • Online วันที่ 10 พ.ย. 66 เวลา 9:30-12:00 น.
 • Onsite วันที่ 17 พ.ย. 66 เวลา 9:00-12:30 น.
 • รายละเอียดหลักสูตร  คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • แผนกวิเทศสัมพันธ์ละประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2356 8690
 • E-mail : BanknoteInfo@bot.or.th
 • Line : @BanknoteGuru
 • Facebook : ธนบัตรทุกเรื่อง

 

 • รายละเอียดหลักสูตร  คลิกที่นี่ 

 • ขั้นตอนการเข้าเรียนหลักสูตรอบรมออนไลน์ "ธนบัตรน่ารู้"  คลิกที่นี่

 • ช่องทางการ Download วุฒิบัตร

 • รายชื่อผู้สอบผ่านในการอบรม คลิกที่นี่  
 • Download วุฒิบัตร คลิกที่นี่ 
 • รายชื่อผู้โชคดีในการตอบคำถามโครงการธนบัตรน่ารู้ คลิกที่นี่

ประจำปี 2563


 

รายชื่อผู้สอบผ่านในการอบรม คลิกที่นี่