บริการด้านธนบัตร

การแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด    

นำธนบัตรชำรุดไปติดต่อที่สาขาธนาคารใกล้บ้าน อาจมีค่าแลกเปลี่ยนได้ 

ภาพธนบัตรชำรุด

การเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการกิจการธนบัตร

แหล่งเรียนรู้เรื่องวงจรชีวิตธนบัตร ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ และชมกระบวนการผลิตธนบัตรจากสถานที่จริงภายในโรงพิมพ์ธนบัตร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

อ่านต่อ
ทางเข้าห้องนิทรรศการ

การให้ความรู้โครงการธนบัตรน่ารู้

บริการจัดอบรมความรู้เรื่องธนบัตร สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ภาพธนบัตรชำรุด

การขอใช้ภาพธนบัตรในสื่อโฆษณา

ธนบัตรเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การนำภาพธนบัตรไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบ ต้องได้รับอนุญาต

อ่านต่อ
ทางเข้าห้องนิทรรศการ