ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน

ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน

Gov1

1. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

ดำรงตำแหน่ง : 27 พ.ย. 2485 - 16 ต.ค. 2489

gov2

2. นายเสริม วินิจฉัยกุล​

ดำรงตำแหน่ง : 17 ต.ค. 2489 - 24 พ.ย. 2490​​

gov3

3. นายเล้ง ศรีสมวงศ์

ดำรงตำแหน่ง : 25 พ.ย. 2490 - 2 ก.ย. 2491​

Gov1

4. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

​ดำรงตำแหน่ง : 3 ก.ย. 2491 - 2 ธ.ค. 2491​​

Gov3

5. นายเล้ง ศรีสมวงศ์

ดำรงตำแหน่ง : 3 ธ.ค. 2491 - 3 ส.ค. 2492​

Gov6

6. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์

ดำรงตำแหน่ง : 4 ส.ค. 2492 - 29 ก.พ. 2495​

Gov2

7. นายเสริม วินิจฉัยกุล

​ดำรงตำแหน่ง : 1 มี.ค. 2495 - 24 ก.ค. 2498

gov8

8. นายเกษม ศรีพยัคฆ์

ดำรงตำแหน่ง : 25 ก.ค. 2498 - 23 ก.ค. 2501​

gov9

9. นายโชติ คุณะเกษม

​ดำรงตำแหน่ง : 24 ก.ค. 2501 - 3 พ.ค. 2502​

gov10

10. นายป๋วย อึ๊งภากรณ์

​ดำรงตำแหน่ง : 11 มิ.ย. 2502 - 15 ส.ค. 2514​

gov11

11. นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์

ดำรงตำแหน่ง : 16 ส.ค. 2514 - 23 พ.ค. 2518​

gov12

12. นายเสนาะ อูนากูล

ดำรงตำแหน่ง : 24 พ.ค. 2518 - 31 ต.ค. 2522​

gov13

13. นายนุกูล ประจวบเหมาะ

ดำรงตำแหน่ง : 1 พ.ย. 2522 - 13 ก.ย. 2527​

gov14

14. นายกำจร สถิรกุล

ดำรงตำแหน่ง : 14 ก.ย. 2527 - 5 มี.ค. 2533

gov15

15. นายชวลิต ธนะชานันท์

ดำรงตำแหน่ง : 6 มี.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2533​

gov16

16. นายวิจิตร สุพินิจ

ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2533 - 1 ก.ค. 2539​

gov17

17. นายเริงชัย มะระกานนท์

​ดำรงตำแหน่ง : 13 ก.ค. 2539 - 28 ก.ค. 2540​

gov18

18. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

​ดำรงตำแหน่ง : 31 ก.ค. 2540 - 4 พ.ค. 2541​

gov19

19. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

​ดำรงตำแหน่ง : 7 พ.ค. 2541 - 30 พ.ค. 2544​

gov20

20. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

​ดำรงตำแหน่ง : 31 พ.ค. 2544 - 6 ต.ค. 2549​

gov21

21. นางธาริษา วัฒนเกส

ดำรงตำแหน่ง : 8 พ.ย. 2549 - 30 ก.ย. 2553​

gov22

22. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558

gov23

23. นายวิรไท สันติประภพ

ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2563

gov24

24. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

1. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

2. นายเสริม วินิจฉัยกุล

3. นายเล้ง ศรีสมวงศ์

4. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

5. นายเล้ง ศรีสมวงศ์

6. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์

7. นายเสริม วินิจฉัยกุล

8. นายเกษม ศรีพยัคฆ์

9. นายโชติ คุณะเกษม

10. นายป๋วย อึ๊งภากรณ์

11. นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์

12. นายเสนาะ อูนากูล

13. นายนุกูล ประจวบเหมาะ

14. นายกำจร สถิรกุล

15. นายชวลิต ธนะชานันท์

16. นายวิจิตร สุพินิจ

17. นายเริงชัย มะระกานนท์

18. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

19. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

20. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

21. นางธาริษา วัฒนเกส

22. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

23. นายวิรไท สันติประภพ

24. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ