นายเกษม ศรีพยัคฆ์

gov1

นายเกษม ศรีพยัคฆ์ ​​

ชื่อ นามสกุล  ​      ​นายเกษม ศรีพยัคฆ์ ​​

วัน เดือน ปีเกิด     30 ธันวาคม พ.ศ. 2446​​

gov1

2457 - 2461

ประโยคมัธยมบริบูรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2464 - 2465

ประกาศนียบัตรการพาณิชย์ทางการเลขานุการ โรงเรียนไบรตันเทคนิกัลคอลเลจ ประเทศอังกฤษ

2465 - 2468

ปริญญาตรี ด้านการพาณิชย์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ

2498

ประกาศนียบัตรหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม

25 ก.ค. 2498 - 23 ก.ค. 2501

ผู้ว่าการ

2481

หัวหน้ากองเดินรถ กรมรถไฟ กระทรวงเศรษฐการ

2485

หัวหน้ากรมส่งเสริมองค์การค้า กระทรวงพาณิชย์

2487

รองอธิบดีกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม

2490

อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

2494

ปลัดกระทรวงเศรษฐการ

2506

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ