เศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2511 มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินโยบายการเงินและสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวอีสาน

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจการเงิน เดือนธันวาคม ปี 2566

ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัว จากการใช้จ่ายหมวดสินค้าในชีวิตประจำวัน ช่วงวันหยุดยาว การจัดกิจกรรมช่วงท้ายปีที่มีขนาดใหญ่และจำนวนวันจัดงานมากขึ้น ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายได้ดี ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวในกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก

paper

ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2566

ขยายตัวจากไตรมาสก่อนและจากระยะเดียวกันในปีก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวจากการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มาตรการลดภาระค่าครองชีพ สอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหดตัวต่อเนื่องตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว

paper

ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ปี 2566

หดตัวจากปีก่อน ตามการบริโภคที่หดตัว จากรายได้ที่ลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตรรวมถึงผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่น้อยกว่าปีก่อน และค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันการบริโภคโดยรวม ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหดตัว ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี ภาคการบริการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเป็นแรงส่งสำคัญ ในการพยุงเศรษฐกิจอีสาน แม้ยังมีสัดส่วนน้อย

paper