เศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2511 มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินโยบายการเงินและสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวอีสาน

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนกรกฎาคม ปี 2566

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน โดยในเดือนก่อน เศรษฐกิจหดตัวตามการอุปโภคบริโภคโดยรวมลดลงจากค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้รายได้เกษตรกรและการท่องเที่ยวขยายตัว ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว ตามการผลิตยางพาราแปรรูปที่ขยายตัวตามผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้น ในเดือนนี้ เศรษฐกิจหดตัวน้อยลงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาว และการจัดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ทำให้การใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคโดยรวมปรับดีขึ้น ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามความต้องการของประเทศคู่ค้า แนวโน้มเศรษฐกิจเดือนถัดไป คาดว่า หดตัวใกล้เคียงเดือนนี้จากกำลังซื้อที่ยังเปราะบางและประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายจากค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2566

ฟื้นตัวเล็กน้อยเทียบกับไตรมาสก่อน แต่หดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันในปีก่อน เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังปรับฤดูกาลแล้ว ขยายตัวจากไตรมาสก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยพิเศษ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ วันหยุดยาวที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย รายได้เกษตรเพิ่มขึ้นจากผลผลิตยางพาราและข้าวนาปรัง และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากการลงทุนด้านก่อสร้างที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เศรษฐกิจโดยรวมยังคงหดตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง แม้รายได้เกษตรกรและการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวจะช่วยพยุงการบริโภคได้บ้าง ทั้งนี้ เห็นสัญญาณการอ่อนแรงของเศรษฐกิจฐานรากที่ฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ามากขึ้น

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565

ทรงตัวจากปีก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการผ่อนคลายล็อกดาวน์ แต่เริ่มแผ่วลงช่วงครึ่งปีหลังจากผลกระทบของค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงและรายได้หลังหักการชำระหนี้ที่อยู่ในระดับต่ำ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวหลังการเร่งลงทุนในปีก่อน และการผลิตเพื่อการส่งออกหดตัวจากปัญหา Supply disruption และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง

paper

 ​บริการจาก ธปท.

หม่องเฮียนฮู้

เป็นพื้นที่สาธารณะ ตั้งอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้หลายรูปแบบ มีบริการหนังสือรูปเล่ม บริการแบบ e-bood ผ่านระบบ Hibrary ของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้ง ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ อาทิ พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) และ ห้องประชุม

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4391-3555 ต่อ 3566

เข้าชม
building