เศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงิน สร้างเสริมองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้แก่ธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน เดือนพฤษภาคม 2567

หดตัวจากเดือนก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชนและภาคบริการท่องเที่ยวที่กลับมาหดตัว หลังเร่งไปในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่รายได้เกษตรกรขยายตัวและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ปรับดีขึ้น ตามคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ยังไม่เพียงพอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง

paper

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

หดตัวจากไตรมาสก่อน ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนที่หดตัวต่อเนื่อง และสินค้าอุปโภคบริโภคที่กลับมาหดตัวหลังเร่งใช้จ่ายในช่วงวันหยุดพิเศษปลายปีก่อน ขณะที่รายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวจากปัจจัยด้านราคาช่วยพยุงการบริโภคเล็กน้อย และภาคบริการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีขนาดงานใหญ่และผู้ร่วมงานมากขึ้น

paper

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2566

หดตัวจากปีก่อน ตามการบริโภคที่หดตัว จากรายได้ที่ลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตรรวมถึงผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่น้อยกว่าปีก่อน และค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันการบริโภคโดยรวม ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหดตัว ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี ภาคการบริการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเป็นแรงส่งสำคัญ ในการพยุงเศรษฐกิจอีสาน แม้ยังมีสัดส่วนน้อย

paper

   

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาค ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด 

เข้าสู่หน้าหลัก