สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2511 มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงิน สร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินให้กับประชาชนและธุรกิจในพื้นที่ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน เดือนพฤษภาคม 2567

หดตัวจากเดือนก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชนและภาคบริการท่องเที่ยวที่กลับมาหดตัว หลังเร่งไปในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่รายได้เกษตรกรขยายตัวและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น ตามคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ยังไม่เพียงพอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง

paper

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

หดตัวจากไตรมาสก่อน ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนที่หดตัวต่อเนื่อง และสินค้าอุปโภคบริโภคที่กลับมาหดตัวหลังเร่งใช้จ่ายในช่วงวันหยุดพิเศษปลายปีก่อน ขณะที่รายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวจากปัจจัยด้านราคาช่วยพยุงการบริโภคเล็กน้อย และภาคบริการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีขนาดงานใหญ่และผู้ร่วมงานมากขึ้น

paper

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2566

หดตัวจากปีก่อน ตามการบริโภคที่หดตัว จากรายได้ที่ลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตรรวมถึงผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่น้อยกว่าปีก่อน และค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันการบริโภคโดยรวม ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหดตัว ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี ภาคการบริการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเป็นแรงส่งสำคัญ ในการพยุงเศรษฐกิจอีสาน แม้ยังมีสัดส่วนน้อย

paper

หม่องเฮียนฮู้

เป็นพื้นที่สาธารณะ ตั้งอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้หลายรูปแบบ มีบริการหนังสือรูปเล่ม บริการแบบ e-bood ผ่านระบบ Hibrary ของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้ง ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ อาทิ พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) และ ห้องประชุม

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4391-3555 ต่อ 3566

เข้าชม
building

ช่องทางการติดต่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ตั้ง: 45 ถนนนิกรสำราญ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000

โทร. (043) 913-555​

NEO@bot.or.th

หม่องเฮียนฮู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000