สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2511 มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินโยบายการเงินและสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวอีสาน

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจการเงิน เดือนมกราคม ปี 2567

หดตัวจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่กลับมาหดตัวสูง เช่นเดียวกับภาคบริการท่องเที่ยวที่ชะลอลง หลังจากเร่งไปในช่วงวันหยุดยาวปลายปี อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรขยายตัวดีและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับดีขึ้นตามคำสั่งซื้อในบางสินค้า

paper

ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2566

ขยายตัวจากไตรมาสก่อนและจากระยะเดียวกันในปีก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวจากการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มาตรการลดภาระค่าครองชีพ สอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหดตัวต่อเนื่องตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว

paper

ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ปี 2566

หดตัวจากปีก่อน ตามการบริโภคที่หดตัว จากรายได้ที่ลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตรรวมถึงผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่น้อยกว่าปีก่อน และค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันการบริโภคโดยรวม ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหดตัว ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี ภาคการบริการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเป็นแรงส่งสำคัญ ในการพยุงเศรษฐกิจอีสาน แม้ยังมีสัดส่วนน้อย

paper

หม่องเฮียนฮู้

เป็นพื้นที่สาธารณะ ตั้งอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้หลายรูปแบบ มีบริการหนังสือรูปเล่ม บริการแบบ e-bood ผ่านระบบ Hibrary ของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้ง ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ อาทิ พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) และ ห้องประชุม

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4391-3555 ต่อ 3566

เข้าชม
building

ช่องทางการติดต่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ตั้ง: 45 ถนนนิกรสำราญ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000

โทร. (043) 913-555​

NEO@bot.or.th

หม่องเฮียนฮู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000