ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeastern GRP Forecast

ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 2566 - 2567

เศรษฐกิจอีสาน ปี 66 หดตัวที่ -2.2 ถึง -1.2% ขณะที่ปี 67 ขยายตัวเล็กน้อยที่ -0.1 ถึง 0.9% ปี 66 หดตัว จากภาคอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวเนื่องจากสินค้าคงคลังของคู่ค้ายังอยู่ในระดับสูงจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวช้า เช่นเดียวกับผลผลิตเกษตรที่หดตัวในพืชสำคัญ ทำให้กำลังซื้อในภาคการค้าลดลง ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์หดตัวตามยอดขายที่เร่งไปในปีก่อนหน้า ประกอบกับสถาบันการเงินระมัดระวังการอนุมัติสินเชื่อ อย่างไรก็ดี ภาคก่อสร้างขยายตัวได้เล็กน้อยจากโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับอุปสงค์ระยะต่อไป ปี 67 ขยายตัวเล็กน้อย จากภาคการค้าตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมยังฟื้นตัวช้าตามการฟื้นตัวของภาคอิเล็กทรอนิกส์ และผลผลิตเกษตรยังหดตัว เช่นเดียวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง บั่นทอนความสามารถในการซื้อและผ่อนชำระ

graph

ข้อมูลประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมย้อนหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร .0 4391 3532

Neo-econ-div@bot.or.th