ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้

Southern GRP Forecast

ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ ปี 2566 - 2567

ท่องเที่ยวและเกษตร ดันเศรษฐกิจใต้ปี 66 โต 6.2 – 7.2% แต่ชะลอลงบ้างในปี 67 มาอยู่ที่ 3.4-4.4% ปี 66 มีแรงขับเคลื่อนจาก (1) ภาคการท่องเที่ยว ส่งผลดีไปยังภาคการค้าและภาคก่อสร้าง (2) ภาคเกษตรกรรม จากผลผลิตทุเรียนที่ขยายตัวเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว จากอุปสงค์โลกที่ชะลอ ปี 67 ขยายตัวชะลอลง โดยภาคการท่องเที่ยวขยายตัว ตามจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการก่อสร้างชะลอลง หลังเร่งไปมากในปีก่อน อย่างไรก็ดี ภาคเกษตรกรรมทรงตัว จากผลผลิตต่อไร่ของยางพาราและปาล์มน้ำมันยังน้อย รวมถึงยังมีความเสี่ยงจากการระบาดของโรคใบร่วงที่จะกระทบผลผลิตยางพารามากขึ้น

ข้อมูลประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ย้อนหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติม