การขอใช้ภาพธนบัตรในสื่อโฆษณา

การใช้ภาพธนบัตรในสื่อโฆษณา


 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะหน่วยงานที่ผลิตและออกใช้ธนบัตรของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การออกแบบ จัดพิมพ์ จนนำออกใช้เป็นธนบัตรที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย  ธนบัตรจึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗

 

หลักเกณฑ์ในการนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อโฆษณา 


  1. เป็นภาพธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน ที่เห็นเพียงบางส่วนของฉบับ ไม่เต็มฉบับ 
  2. เป็นภาพธนบัตรในมุมที่ไม่เป็นหน้าตรงและเห็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจน 
  3. หากเป็นภาพธนบัตรหน้าตรงที่เป็นรูปสี ต้องมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าธนบัตรรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของการวางตำแหน่งภาพมิให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ธปท.

 

ผู้ประสงค์นำภาพธนบัตรไปใช้เพื่อเผยแพร่ในทุกรูปแบบ ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ธปท. โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบและแจ้งผล ประมาณ 3-5 วันทำการ หากการออกแบบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว โปรดส่งหนังสือการขออนุญาต พร้อมแนบตัวอย่างรูปแบบชิ้นงานให้ ธปท. ก่อนนำออกเผยแพร่หรือแจกจ่าย 

 

โดยส่งถึง 


 

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารกิจการธนบัตร

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

18  หมู่ 2  ถนนบรมราชชนนี

ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม 73120

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2356-8687-90 หรือ​ E-mail: banknoteinfo@bot.or.th