ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน

ธนบัตรแบบ 17

ภาพธนบัตร

ธนบัตรแบบ 16

ภาพธนบัตร