ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน

ธนบัตรแบบ 17

ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท

อ่านต่อ

ธนบัตรแบบ 16

ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท

อ่านต่อ