บุคลากรที่เรามองหา


Job Opportunities

Job1

ด้านกฎหมาย

Job2

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

alt2

ด้านการเงิน

alt4

ด้านเศรษฐศาสตร์

alt5

ด้านบัญชี

alt6

งานบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

alt7

กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)

alt8

ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เปิดรับสมัคร

สมัครงานกับ ธปท.

ทำงานที่แบงก์ชาติจะให้ประสบการณ์เหนือความคาดคิด ได้ใช้ชีวิต
อย่างมีความหมาย และสบายใจกับการดูแล

สมัครงาน

ประสบการณ์เหนือความคาดคิด ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย