อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ธปท. กำหนดให้ "อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีระยะ 1 วัน" เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

policy rate graph

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายย้อนหลัง

 

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายและผลการตัดสินนโยบายการเงินที่ผ่านมา 

ณ 12 มิถุนายน 2567

 

ดาวน์โหลดตาราง (ไฟล์ .XLSX) ]