อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ธปท. กำหนดให้ "อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีระยะ 1 วัน" เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

rate

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายย้อนหลัง

 

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายและผลการตัดสินนโยบายการเงินที่ผ่านมา 

ณ 27 กันยายน 2566

 

ดาวน์โหลดตาราง (ไฟล์ .XLSX) ]