โครงการสกุลเงินดิจิทัล (CBDC)

Central Bank Digital Currency (CBDC) คือเงินสกุลดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ ในกรณีของไทย CDBC ก็เหมือนเงินบาทหรือธนบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นสื่อกลางเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ สามารถรักษามูลค่า และเป็นหน่วยวัดทางบัญชีได้ เพียงแต่อยู่ในรูปแบบ “ดิจิทัล”

CBDC มีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องศึกษาและพัฒนา 

การสำรวจของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS) ซึ่งเป็นธนาคารสําหรับธนาคารกลางและสถาบันการเงินระหว่างประเทศในปี 2564 พบว่า ธนาคารกลางทั่วโลกสนใจศึกษา Retail CBDC มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาแตกต่างกัน สำหรับประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือประเทศกำลังพัฒนา (Emerging markets: EMs) สนใจใช้ Retail CBDC เพื่อทดแทนหรือลดการใช้เงินสด เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินในประเทศ เพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมชำระเงิน และเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัล ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว (Advance economies: AEs) ส่วนใหญ่สนใจใช้ Retail CBDC เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมชำระเงิน

Abstract technology digital hi tech concept background

การทดสอบ CBDC ผ่านโครงการบางขุนพรหม

อ่านต่อ
alt5

alt7

ความคืบหน้าและการพัฒนา CBDC ของไทยเป็นอย่างไร

ธปท. เป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารกลางลำดับแรก ๆ ที่เล็งเห็นถึงกระแสดิจิทัลที่จะปฏิวัติรูปแบบการเงินในอนาคต และได้จัดทำแผนศึกษา ทดลอง และพัฒนานวัตกรรมการเงินในรูปแบบต่างๆ โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการเงินของประเทศ  โดยหนึ่งในงานสำคัญคือ การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับ CBDC โดยเริ่มศึกษาภายใต้ชื่อ “โครงการอินทนนท์” ในปี 2561 

alt5

Video Related

CBDC

Recap | สรุปครบจบในคลิปเดียวกับอนาคตเงินดิจิทัลอย่าง CBDC

28 ธ.ค. 2564

อัปเดตความคืบหน้า CBDC ของไทย | แบงก์ชาติชวนคุย

24 ส.ค. 2565

สกุลเงินดิจิทัลสำหรับประชาชน (Retail CBDC) ที่ออกโดย ธปท. ผลต่อภาคการเงินไทย และความเห็นจากสาธารณชน

19 ส.ค. 2564

Wrap Up | CBDC Hackathon 2022

25 ต.ค. 2565

Media Briefing แนวทางการพัฒนา CBDC ของแบงก์ชาติ

02 เม.ย. 2564

[Special Talk] CBDC : The Future of Money? ​| Bangkok Fintech Fair 2020

29 ต.ค. 2563

ติดต่อทีมสกุลเงินดิจิทัล

DigitalCurrencyTeam@bot.or.th

Bank of Thailand

273 Thanon Samsen, Wat Sam Phraya, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand

BOT

By Bus

273 Thanon Samsen, Wat Sam Phraya, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand