ผลศึกษาจากโครงการทดสอบ Retail CBDC Pilot

 

 

28 มีนาคม 2567

สรุปสาระสำคัญ
ผลศึกษาจากโครงการทดสอบ Retail CBDC Pilot
 
  • CBDC เป็นโครงการศึกษาและพัฒนาระยะยาว ซึ่งล่าสุด ธปท. ได้ดำเนินโครงการทดสอบ Retail CBDC เสร็จสิ้นแล้วในปี 2566
  • รายงานฉบับนี้ได้สรุปผลการศึกษา Retail CBDC ทั้งในด้านการทำงานของระบบซึ่งเป็นพื้นฐานหลัก (Foundation Track) และการศึกษาการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถนำมาใช้กับงานของภาคธุรกิจ (Innovation Track) โดยขอบเขตการทดสอบส่วนหนึ่งได้ครอบคลุมการใช้งานจริง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (End-to-End) ผ่านผู้ให้บริการทางการเงิน ร้านค้า และประชาชน
  • จากการทดสอบนี้ ธปท. เล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีเบื้องหลังของระบบ CBDC ซึ่งอาจช่วยเอื้อให้เกิดการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงินใหม่ สร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถได้รับและเข้าถึงบริการทางการเงินใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
  • อย่างไรก็ดี ธปท. ยังไม่มีแผนออกใช้งาน Retail CBDC จริง และ ธปท. จะนำผลการออกแบบด้านเทคโนโลยีนี้มาต่อยอดการพัฒนาระบบการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมงานสกุลเงินดิจิทัล

02 356 7077

DigitalCurrencyTeam@bot.or.th