เศรษฐศาสตร์เล่มเดียวอยู่ ฉบับปรับปรุงใหม่

"เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว และไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนเข้าใจกัน"

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเรียนเสริมวิชาเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายถึงที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยหลักทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ทำไมราคาสินค้าชิ้นเดียวกันถึงมีทั้งช่วงที่ราคาถูกและราคาแพงแตกต่างกันออกไป เป็นต้น

เศรษฐศาสตร์คืออะไร?

 

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผลการตัดสินใจ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ และการทำมาหาได้ของพวกเราทุกคน เป็นวิชาที่ช่วยตอบโจทย์ว่าด้วยข้าวของ เงินทุน แรงงาน และเทคโนโลยีที่มีอยู่นั้น เราควรจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดเหล่านี้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ เกิดรายได้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้แนวทางคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ได้ทั้งสำหรับบุคคล ท้องถิ่น อุตสาหกรรม ประเทศ หรือของโลก

 

เศรษฐศาสตร์อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด เช่น คุณแม่จะซื้ออะไรมาทำอาหารดี เพราะราคาสินค้าในตลาดไม่เท่ากันในแต่ละวัน ชายหนุ่มจะพาหญิงสาวไปเที่ยวที่ไหนดี จึงจะทำให้สาวพอใจโดยไม่เกินงบประมาณในกระเป๋า อนาคตถ้าอยากมีบ้านมีรถจะรอเก็บออมจนมีเงินซื้อด้วยตัวเอง หรือจะกู้เงินจากธนาคารซื้อเดี๋ยวนี้

 

เศรษฐศาสตร์จะเป็นหลักคิดที่ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวต่าง ๆ ในเรื่องเศรษฐกิจ เราจะสามารถฟังข่าวจากวิทยุและโทรทัศน์ได้เข้าใจมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

 

เนื้อหาในเล่ม

  • ความเข้าใจและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
  • ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
  • การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ : ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตให้ใคร
  • กลไกราคา : อุปสงค์และอุปทาน
  • การทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบปิด
  • การทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบปิดและมีรัฐบาล
  • การทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบเปิดมีภาคต่างประเทศ
  • เป้าหมายของเศรษฐกิจมหภาค
  • การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย)