Payment Data Indicators

สรุปสถิติและเครื่องชี้ธุรกรรมการชำระเงินที่สำคัญของไทย ทั้งธุรกรรมโอนเงินและชำระเงิน ผ่านสื่อการชำระเงินและช่องทางที่หลากหลาย

มีกำหนดเผยแพร่เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการเผยแพร่ ธุรกรรมภาพรวมระบบการชำระเงิน

 • กุมภาพันธ์ 2567

 • มกราคม 2567

 • ธันวาคม 2566

 • พฤศจิกายน 2566

 • ตุลาคม 2566

 • กันยายน 2566

 • สิงหาคม 2566

 • กรกฎาคม 2566

 • มิถุนายน 2566

 • พฤษภาคม 2566

 • เมษายน 2566

 • มีนาคม 2566

 • กุมภาพันธ์ 2566

 • มกราคม 2566

 • ธันวาคม 2565

 • พฤศจิกายน 2565

 • ตุลาคม 2565

 • กันยายน 2565

 • สิงหาคม 2565

 • กรกฎาคม 2565

 • มิถุนายน 2565

 • พฤษภาคม 2565

 • เมษายน 2565

 • มีนาคม 2565

 • กุมภาพันธ์ 2565

 • มกราคม 2565

 • ธันวาคม 2564

 • พฤศจิกายน 2564

 • ตุลาคม 2564

 • กันยายน 2564

 • สิงหาคม 2564

 • กรกฎาคม 2564

 • มิถุนายน 2564

 • พฤษภาคม 2564

 • เมษายน 2564

 • มีนาคม 2564

 • กุมภาพันธ์ 2564

 • มกราคม 2564

 • ธันวาคม 2563

 • พฤศจิกายน 2563

 • ตุลาคม 2563

 • กันยายน 2563

 • สิงหาคม 2563

 • กรกฎาคม 2563

 • มิถุนายน 2563

 • พฤษภาคม 2563

 • เมษายน 2563

 • มีนาคม 2563

 • กุมภาพันธ์ 2563

 • มกราคม 2563

 • ธันวาคม 2562