เศรษฐกิจการเงินภาคใต้

สำนักงานภาคใต้ เปิดดำเนินการเมื่อ 10 ธันวาคม 2507 มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงิน สร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ เดือนมกราคม ปี 2567

ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวเล็กน้อย อานิสงส์จากการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อการจ้างงาน ประกอบกับมีแรงหนุนจาก ราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัว

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2566

ขยายตัวจากไตรมาสก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่ปรับดีขึ้น อานิสงส์จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการจ้างงานและรายได้แรงงาน ประกอบกับได้แรงหนุนจากรายได้เกษตรกรที่หดตัวน้อยลงจากด้านราคา ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ขณะที่การผลิตและส่งออกหดตัวน้อยลง ตามอุปสงค์คู่ค้าและวัตถุดิบที่ปรับดีขึ้น

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2566

ยังอยู่ในทิศทางขยายตัว จากการอุปโภคบริโภค ตามแรงส่งของการจ้างงานและรายได้แรงงานที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากได้อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรที่กลับมาหดตัวจากปีก่อน เป็นปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายได้จากยางพาราและปาล์มน้ำมัน สำหรับภาคการผลิตอุตสาหกรรมหดตัวตามอุปสงค์คู่ค้าที่ลดลง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์

paper

​แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงินภูมิภาค

ดูย้อนหลัง