เศรษฐกิจการเงินภาคใต้

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงิน สร้างเสริมองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้แก่ธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน เดือนเมษายน 2567

เศรษฐกิจภาคใต้ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ส่งผลดีต่อการอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยกดดันจากกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ยังคงเปราะบาง ด้านการผลิตปรับดีขึ้น ตามการผลิตเพื่อใช้ในประเทศและผลิตเพื่อส่งออกตามอุปสงค์คู่ค้าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อย ตามการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการลงทุนด้านการก่อสร้าง

paper

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัว อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อการจ้างงานและรายได้แรงงานในภาคบริการ อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่เปราะบางยังกดดันการบริโภค ขณะที่การผลิตหดตัวตามอุปสงค์คู่ค้าที่ชะลอ สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวตามการนำเข้าสินค้าทุน

paper

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2566

เศรษฐกิจภาคใต้ยังอยู่ในทิศทางขยายตัว จากการอุปโภคบริโภค ตามแรงส่งของการจ้างงานและรายได้แรงงานที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากได้อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรที่กลับมาหดตัวจากปีก่อน เป็นปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายได้จากยางพาราและปาล์มน้ำมัน สำหรับภาคการผลิตอุตสาหกรรมหดตัวตามอุปสงค์คู่ค้าที่ลดลง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์

paper

   

สำนักงานภาคใต้

ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาค ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด 

เข้าสู่หน้าหลัก