สำนักงานภาคใต้

สำนักงานภาคใต้ เปิดดำเนินการเมื่อ 10 ธันวาคม 2507 มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงิน สร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินให้กับประชาชนและธุรกิจในพื้นที่ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน เดือนพฤษภาคม ปี 2567

เศรษฐกิจภาคใต้ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคแผ่วลง ส่วนหนึ่งจากปัจจัยเทศกาลที่หมดลง ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคเปราะบางลงจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังมีอยู่ ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว ขณะที่การฟื้นตัวของท่องเที่ยวทำให้การจ้างงานและรายได้แรงงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก การส่งออกขยายตัวสอดคล้องกับการผลิต

paper

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2567

เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัว อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อการจ้างงานและรายได้แรงงานในภาคบริการ อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่เปราะบางยังกดดันการบริโภค ขณะที่การผลิตหดตัวตามอุปสงค์คู่ค้าที่ชะลอ สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวตามการนำเข้าสินค้าทุน

paper

ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2566

เศรษฐกิจภาคใต้ยังอยู่ในทิศทางขยายตัว จากการอุปโภคบริโภค ตามแรงส่งของการจ้างงานและรายได้แรงงานที่ปรับดีขึ้น เนื่องจากได้อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรที่กลับมาหดตัวจากปีก่อน เป็นปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายได้จากยางพาราและปาล์มน้ำมัน สำหรับภาคการผลิตอุตสาหกรรมหดตัวตามอุปสงค์คู่ค้าที่ลดลง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์

paper

ช่องทางการติดต่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110