อัตราดอกเบี้ยประจำวันของธนาคารพาณิชย์

     หมายเหตุ: ปี 2539-2542 จะมีข้อมูลเฉพาะในวันสิ้นเดือนเท่านั้น   

                ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์โดยเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยเครดิต ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 

ติดต่อสอบถาม

งานข้อมูลสถาบันการเงิน :  โทร. 0-2356-7406 , 0-2283-5454  Email: DMD-FIDataT@bot.or.th