การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี

การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี


แม้ธนบัตรจะผลิตจากกระดาษชนิดพิเศษที่ทนทานต่อการใช้งาน แต่ความเคยชินในการใช้ธนบัตรที่ไม่เหมาะสมของประชาชน เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ธนบัตรเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น  ดังนั้น  เพื่อถนอมรักษาและยืดอายุการใช้งานธนบัตรให้ยาวนานขึ้น จึงขอความร่วมมือใช้ธนบัตรกันอย่างถูกวิธี  

 

ใช้ธนบัตรถูกวิธี

ตัวอย่างการใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี

ภาพธนบัตร

ตัวอย่างภาพที่ 1

ภาพธนบัตร

ตัวอย่างภาพที่ 2