วางแผนการเงิน

วัยเด็ก วัยเริ่มต้นทำงาน วัยสร้างครอบครัว วัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะวัยไหน ๆ คุณก็สามารถเริ่มต้นการบริหารจัดการเงินของคุณได้

เลือกช่วงชีวิตของคุณ

การปลูกฝังนิสัยพื้นฐานให้รู้จักคุณค่าของเงิน ให้ออมเงินเป็น และใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือวัยรุ่น

เมื่อเรียนจบและก้าวออกจากรั้วสถานศึกษาเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน เริ่มมีรายได้เป็นของตนเองทำให้มีอิสระในการใช้จ่าย ซึ่งหากไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีแล้ว โอกาสที่เงินจะรั่วไหลไปตามกระแสสังคมย่อมเกิดขึ้นได้มาก

การแต่งงานเป็นการเริ่มต้นชีวิตครอบครัว และเป็นการเริ่มต้นของภาระรับผิดชอบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนโต ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน และอาจต้องมองไกลไปถึงการวางแผนการเงินเพื่อรองรับอนาคตเมื่อมีลูก เพื่อให้ครอบครัวอยู่อย่างสุขสบาย 

ชีวิตหลังเกษียณอายุ เป็นช่วงเวลาที่ควรได้เริ่มพักผ่อนอยู่กับครอบครัวลูกหลาน ดูแลสุขภาพ หรือท่องเที่ยว ทำงานอดิเรกที่ชอบ และช่วยเหลือสังคมมากขึ้น แต่จะทำได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเงินก่อนเกษียณ