ข้อมูลสำหรับพนักงานประจำ

ชีวิตมนุษย์เงินเดือน

แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเริ่มต้นทำงาน และช่วงทำงานมาระยะหนึ่ง ซึ่งได้เริ่มสร้างครอบครัว มีลูก มีรายได้สูงขึ้น และสะสมความมั่งคั่งเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยหลังเกษียณ

salary man
ช่วงเริ่มต้นทำงาน

เมื่อเรียนจบและก้าวออกจากรั้วสถานศึกษาเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน การมีโอกาสได้ทำงานที่รักและถนัดจะนำมาซึ่งความภูมิใจและอนาคตที่สดใสมั่นคง การมีรายได้เป็นของตนเองทำให้มีอิสระในการใช้จ่าย ซึ่งหากไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีแล้ว โอกาสที่เงินจะรั่วไหลไปตามกระแสสังคม กิน เที่ยว ใช้ ช้อป ย่อมเกิดขึ้นได้มาก และโอกาสที่จะก้าวต่อไปในชีวิต เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน สร้างครอบครัว ก็ย่อมถอยห่างออกไปเช่นกัน

ดังนั้น การเริ่มต้นทำงานจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะใคร่ครวญถึงสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ ในชีวิต และประเมินความรอบรู้ทางการเงิน ของตนเอง ณ ตอนนี้ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อเริ่มตั้งเป้าหมายและวางแผนที่จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางเดินที่ชัดเจนไปสู่อนาคตที่วาดหวังไว้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทำงาน

​ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่คนทำงานจำเป็นต้องทราบ ตัวอย่างเช่น​​​

ช่วงทำงานมาระยะหนึ่ง​

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่ตอนต้น มีอาชีพการงานที่มั่นคงพอสมควรแล้ว คุณอาจมีความคิดที่จะสร้างครอบครัวกับคนที่อยากร่วมชีวิตด้วย การแต่งงานเป็นการเริ่มต้นชีวิตจริงของผู้ใหญ่ที่มีภาระรับผิดชอบหลายอย่าง และหนีไม่พ้นที่จะต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง นับตั้งแต่การจัดงานแต่งงาน ค่าใช้จ่ายการดำเนินชีวิตหลังแต่งงานหากคุณแยกบ้านออกมาอยู่กันเอง มีลูก เป็นต้น ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ เป็นเงินก้อนโตทีเดียว


หากคุณและคนรักตัดสินใจว่าจะแยกออกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยว การซื้อบ้านหลังใหม่ก็คงเป็นสิ่งจำเป็น และคนส่วนใหญ่มักใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอีกมากมายที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งรายจ่ายประจำ (เช่น ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) และรายจ่ายไม่ประจำ (เช่น ค่าซ่อมบ้าน ซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล) เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่คนมีครอบครัวจำเป็นต้องรู้ คือ การวางแผนการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินในแต่ละช่วงของชีวิตโดยไม่สะดุด รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้สินอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คุณควรวางแผนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่ลูกไว้ด้วย เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายสำหรับ อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค จะเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนสมาชิกแล้ว ยังมีค่าเทอมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนของลูกที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วต่างจากสมัยที่คุณยังเรียนหนังสือมาก

Family With Baby In Carrier Walking Through Park

หลาย ๆ คน ไม่ว่าจะมีคู่หรือเป็นคนโสดที่กำลังทุ่มเทอย่างหนักให้แก่การทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าอาจลืมนึกถึงภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่ที่สูงวัยมากขึ้น ซึ่งไม่ว่าในกรณีการเลี้ยงดูลูกและพ่อแม่ คุณอาจเริ่มจากสำรวจสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีหรือเพียงพอหรือไม่ ถ้าคำตอบคือไม่ ก็อาจต้องมีการบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มด้วย เช่น การประกันสุขภาพตามที่จำเป็น การประกันชีวิต ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน และบรรเทาความเดือดร้อน กรณีมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

ดูแลคนอื่นแล้วก็ต้องไม่ลืมวางแผนเพื่อดูแลตัวเอง เช่น การเตรียมเงินก้อนหนึ่งสำหรับรองรับเหตุฉุกเฉิน (เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ตกงาน) การทำตามความฝันของตัวเองในปัจจุบัน และการวางแผนเกษียณ สำหรับชีวิตในอนาคต หากยังไม่ได้วางแผนหรือวางไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ทำ ก็ขอแนะนำให้ลงมือทันที รวมทั้งทำตามแผนและปรับปรุงแผนเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยอาจทำการตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน ของตนเองควบคู่กันไป ซึ่งคุณควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับการออม (โปรแกรมคำนวณเงินออม) ก็เป็นตัวช่วยเบื้องต้นในการตัวสินใจวางแผนการออมด้วย) การลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เพื่อใครเลยแต่เพื่อดูแลตัวเองและคนที่เรารักให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในวันนี้และหลังวัยเกษียณ