สถิติความช่วยเหลือลูกหนี้

    ทั้งนี้ สามารถดูคำอธิบายรวมถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นได้ที่

"บทบาทหน้าที่ ธปท."

ติดต่อสอบถาม

สถิติคลินิกแก้หนี้ / สถิติทางด่วนแก้หนี้ / สถิติหมอหนี้เพื่อประชาชน : กลุ่มงานการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน โทร. 0-2356-7648 , 0-2283-6486 Email : fcd-dm@bot.or.th