วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

VDO กิจกรรมของ ธปท.

ดูทั้งหมด

อัปเดต CBDC ตอนนี้ถึงไหนแล้ว

16 พ.ค. 66

บูธแบงก์ชาติในงาน Money Expo 2023

12 พ.ค. 66

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว

11 พ.ค. 66

rainbow background
coin background coin background

สตางค์

STORY

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงชีวิต

เกี่ยวกับธนบัตรไทย

ธปท. ผลิตธนบัตรคุณภาพสูง ยากต่อการปลอมแปลง หมุนเวียนธนบัตรสภาพดี มุ่งเน้นให้มีความเพียงพอในทุกสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมของทั้งระบบ สอดคล้องกับระบบการชำระเงินอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาขน

อ่านต่อ