ธปท. ประกาศเพิ่มวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดทำการของธนาคารเป็นกรณีพิเศษ อ่านต่อ

ธปท. ยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

no gift policy 2023

Video กิจกรรมของ ธปท.

ดูทั้งหมด

เกาะติดพัฒนาการ Cross-border QR Payment ในภาคใต้เกาะติดพัฒนาการ Cross-border QR Payment ในภาคใต้

20 ก.พ. 2567

Get Ready with Me เตรียมตัวไปพบเจ้าหนี้

17 ก.พ. 2567

ผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 1/2567 | มติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ "คง" อัตราดอกเบี้ยที่ 2.5% ต่อปี

07 ก.พ. 2567

rainbow background
coin background coin background

สตางค์

STORY

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงชีวิต

เกี่ยวกับธนบัตรไทย

ธปท. ผลิตธนบัตรคุณภาพสูง ยากต่อการปลอมแปลง หมุนเวียนธนบัตรสภาพดี มุ่งเน้นให้มีความเพียงพอในทุกสถานการณ์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมของทั้งระบบ สอดคล้องกับระบบการชำระเงินอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน

อ่านต่อ