สำนักงานภาคเหนือ

สำนักงานภาคเหนือ มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงิน สร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เดือนมกราคม 2567

ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น และผลผลิตเกษตรหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม ทิศทางรายได้เกษตรกร และการจ้างงานที่ชะลอลง เป็นปัจจัยกดดันการบริโภคให้ขยายตัวได้เล็กน้อย

paper

 

 

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2566

ขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวดี รายได้เกษตรยังขยายตัวได้แม้ชะลอลง และความเชื่่อมั่นยังมีทิศทางดี ทำให้การบริโภคขยายตัวเล็กน้อย

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ปี 2565

ขยายตัวจากปีก่อน จากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง มาตรการควบคุมโรคผ่อนคลายเป็นลำดับ รวมถึงการเปิดประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัว ประกอบกับตลาดแรงงานและรายได้ภาคเกษตรปรับดีขึ้น ช่วยให้ความเชื่อมั่นและการบริโภคฟื้นตัว แม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

paper

นิทรรศการกิจการธนบัตร

"นิทรรศการกิจการธนบัตร" เปิดให้หน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กร และกลุ่มบุคคล ที่สนใจเข้าชมได้เป็นหมู่คณะ โดยต้องติดต่อล่วงหน้าและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ในวันทำการ จำนวนกลุ่ม 50-80 คน (สำหรับสถาบันการศึกษารับผู้เข้าชมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป) โดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าชม และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

นิทรรศการกิจการธนบัตร

...

...

...

...

 1. ตรวจสอบวันที่ต้องการเข้าชมนิทรรศการ (ตามตารางด้านล่าง) 
 2. จองเข้าชมนิทรรศการ ผ่านระบบ >> Click ที่นี่ <<
 3. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ธปท. ผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ประมาณ 1-3 วันทำการ เพื่อยืนยันการเข้าชมและแจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเข้าชมนิทรรศการ 
 4. เมื่อได้รับการยืนยันการจองเรียบร้อย กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มการขอเข้าเยี่ยมชม คลิก และ เอกสารรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม คลิก

 

 • สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2356-8690  

 • แต่งกายสุภาพ
 • ห้ามถ่ายภาพ ทุกพื้นที่ในสายออกบัตรธนาคาร 
 • ห้ามนำอุปกรณ์บันทึกภาพทุกชนิดเข้าห้องนิทรรศการ​​ 
 • ไม่ส่งเสียงดังในระหว่างการเข้าชม​ 

 • สวมใส่หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสายออกบัตรธนาคาร
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคารและห้องนิทรรศการกิจการธนบัตร
 • เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือตามจุดที่กำหนด
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ช่องทางการติดต่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

68/3 ถนนโชตนา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300

.

.