สัมมนาวิชาการ ภาคเหนือ ประจำปี 2566 

เรื่อง "ยกระดับเศรษฐกิจเหนือ คว้าโอกาสบนโลกแห่งความท้าทาย"

05 ก.ย. 2566

 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

บทสรุปผู้บริหาร คลิก

สรุปช่วงเสวนาหัวข้อ "สร้างความยั่งยืนแบบคนรุ่นใหม่ สู่การยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่"

 

3
2

สรุปช่วงสนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

1