เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

สำนักงานภาคเหนือ เปิดดำเนินการเมื่อ 8 มีนาคม 2540 มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงิน สร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ

ดูทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เดือนสิงหาคม ปี 2566

ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน จากการท่องเที่ยวขยายตัวในช่วงวันหยุดยาว การจ้างงานทยอยปรับดีขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับรายได้เกษตรยังขยายตัวได้ แม้ชะลอลงบ้าง ส่งผลให้การบริโภคขยายตัวเล็กน้อย

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2566

ขยายตัวจากไตรมาสก่อน ผลผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมขยายตัว ประกอบกับการท่องเที่ยวฟื้นตัวหลังสถานการณ์หมอกควัน ส่งผลให้ตลาดแรงงานปรับดีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังคงกดดันการบริโภค

paper

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ปี 2565

ขยายตัวจากปีก่อน จากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง มาตรการควบคุมโรคผ่อนคลายเป็นลำดับ รวมถึงการเปิดประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัว ประกอบกับตลาดแรงงานและรายได้ภาคเกษตรปรับดีขึ้น ช่วยให้ความเชื่อมั่นและการบริโภคฟื้นตัว แม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

paper