ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหนือ

Northern GRP Forecast

ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหนือ ปี 2566 - 2567

เศรษฐกิจภาคเหนือปี 66 ขยายตัว 1.7-2.7% สำหรับปี 67 ขยายตัวชะลอลงเป็น 0.9-1.9% โดยปี 66 ขยายตัว จากผลผลิตเกษตรที่ดีในช่วงครึ่งปีแรก และภาคอุตสาหกรรม ตามความต้องการบริโภคภายในประเทศและการผลิตเพื่อส่งออก เช่นเดียวกับ ภาคการค้าขยายตัวดี ตามการจ้างงาน รายได้ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ในครั้งก่อน จากผลผลิตเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงจากภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนฟื้นตัวช้า รวมทั้งภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ จากงบประมาณที่ล่าช้าและความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน สำหรับปี 67 ขยายตัวชะลอลง จากผลผลิตเกษตรหดตัว โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกปีจากภาวะเอลนีโญ และผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกชะลอลง เนื่องจากคู่ค้ามีสินค้าคงคลังในระดับสูงหลังเร่งซื้อไปในปีก่อน อย่างไรก็ดี ผลผลิตเกษตรหดตัวน้อยกว่าที่ประเมินไว้ในครั้งก่อน จากสภาพอากาศที่มีแนวโน้มกลับสู่ปกติในช่วงกลางปี

ข้อมูลประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหนือย้อนหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคเหนือ

0 5393 1166

NRO-Econ-Div@bot.or.th