วันหยุดของสถาบันการเงิน

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

“ประกาศ ธปท. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567" 
(สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ปี 2566 และ 2567)

การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

  ได้เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 โดยยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 (ชดเชยวันสิ้นปี) และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน