ข้อมูลสำหรับนักเรียน นักศึกษา

 

การปลูกฝังนิสัยพื้นฐานให้รู้จักคุณค่าของเงิน ให้ออมเงินเป็น และใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก ๆ เช่น วัยอนุบาล อายุ 3-5 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ 6-11 ปี หรือเด็กที่เริ่มเป็นวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี ในชั้นมัธยมศึกษา และเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายอายุ 19-22 ปี ในชั้นอุดมศึกษา (นักศึกษาปริญญาตรี) ​

 

Thai elementary school poor student are writing in the classroom,  Thai students group Education evaluation concept

วัยเรียนเป็นวัยที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเล่น เรียนรู้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีหน้าที่หลักคือการเรียนหนังสือ ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาทองที่จะปลูกฝังนิสัยในการวางแผนทางการเงิน​ เช่น การออมโดยการหยอดกระปุกออมสิน เพื่อเก็บเงินที่เหลือจากค่าขนม หรือเงินที่ญาติผู้ใหญ่ให้มาไว้เป็นทุนการศึกษา ซึ่งผู้ปกครองอาจพาเด็กไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสถานศึกษากำหนดให้เปิดบัญชีควบคู่กับการทำบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมักเป็นบัตรที่ออกร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ในบัตรเดียวกัน

 

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปแต่ติดขัดปัญหาทางการเงินก็อย่าเพิ่งย่อท้อต่ออุปสรรค เพราะสินเชื่อเพื่อการศึกษา​อาจเป็นทางแก้ไขปัญหาและนำไปสู่อนาคตที่สดใสได้​