ข้อมูลสำหรับผู้เกษียณอายุ

 

ชีวิตหลังเกษียณอายุ เป็นช่วงเวลาที่ควรได้เริ่มพักผ่อนอยู่กับครอบครัวลูกหลาน ดูแลสุขภาพ หรือท่องเที่ยว ทำงานอดิเรกที่ชอบ และช่วยเหลือสังคมมากขึ้น แต่จะทำได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเงินก่อนเกษียณ 

ชีวิตหลังเกษียณอายุที่เริ่มมีเวลาพักผ่อน แต่จะมีแหล่งรายได้ที่เปลี่ยนไป

retiredperson

 

ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สำคัญอย่างหนึ่งคือแหล่งรายได้หลักจะเปลี่ยนจากเงินเดือนหรืองานที่เคยทำอยู่มาเป็นเงินที่เก็บออมไว้ รวมทั้งเงินที่เก็บสะสมอื่น ๆ เช่น เงินก้อนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหากเคยทำประกันสุขภาพไว้หรือได้รับสวัสดิการจากภาครัฐหรือนายจ้าง ก็จะคลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษ​​​าพยาบาลที่จะสูงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง​

 

วิธีการบริหารเงินเพื่อให้เกิดดอกผลมากที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้เกษียณอายุ มีหลักการเบื้องต้นคือควรเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อรับผลตอบแทนที่แน่นอนและได้รับการคุ้มครองเงินต้น เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือฝากเงินกับธนาคาร เพื่อให้ท่านมีเงินใช้เพียงพอ และไม่เป็นภาระของลูกหลาน

 

นอกจากนี้ ก็ควรติดตามข่าวภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปกป้องเงินทองของตนเองที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาตลอดให้รอดพ้นจากมิจฉาชีพด้วย