ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่

หากมีโครงการที่จะใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ อยากให้ลองทบทวนดูอีกสักครั้งว่าสิ่งนั้นเหมาะสมกับฐานะและรายได้ของเราหรือเปล่า และเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี ต้องใช้ (need) หรือว่ายังไม่จำเป็นนัก แค่เพียงอยากได้ (want) เท่านั้น หากจำเป็นต้องใช้จ่าย การวางแผนการเงิน และทยอยออมเงินไว้ล่วงหน้า ก็จะดีกว่าการกู้หนี้ยืมสิน เพราะคุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และไม่มีภาระผูกพันในอนาคต อย่างไรก็ดี หากสิ่งที่จะซื้อนั้นมีราคาสูงมาก และจำเป็นต้องใช้บริการสินเชื่อ เช่น เรียนต่อ ซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือลงทุนทำธุรกิจ ก็ควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนรอบด้าน อาจปรึกษากับผู้รู้ และเปรียบเทียบกับทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตรงกับความต้องการจริง ๆ ในราคาที่เหมาะสม และควรใช้เงินออมเป็นหลัก โดยกู้ให้น้อยที่สุดหรือวางเงินดาวน์ให้มากที่สุด ที่สำคัญอย่าลืมว่า การกู้ยืมครั้งใหม่นี้ต้องไม่ทำให้ภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดต่อเดือนเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน

big expense