ข้อมูลสำหรับผู้ที่ได้รับเงินก้อนใหญ่

  • ​​​​ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณได้รับเงินก้อนใหญ่

ไม่ว่าจะเป็นโบนัส มรดก หรือถูกรางวัล โอกาสดี ๆ เช่นนี้ไม่ได้มีบ่อย ๆ และไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน มีข้อมูลที่ควรทราบ คือ เงินได้บางประเภท เช่น โบนัส หรือเงินรางวัล แม้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว คุณยังคงมีหน้าที่นำเงินได้นั้นมาคำนวณรวมกับเงินได้ประเภทอื่น ๆ เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีด้วย และแม้ว่าคุณจะมีสภาพคล่องมากขึ้น ก็อย่าได้เผลอใช้จ่ายโดยไม่ระมัดระวัง เพราะมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วมากมาย ที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลเงินล้าน นำเงินไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือช่วยเหลือจุนเจือญาติพี่น้องจนหมดตัว หรือทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ จนต้องมีชีวิตบั้นปลายที่ยากลำบาก ทางที่ดีคุณควรวางแผนการเงินและใช้เงินอย่างรอบคอบ เช่น ไตร่ตรองว่าจะนำเงินก้อนนั้นไปออมหรือลงทุนอย่างไร เพี่อให้มีดอกผลงอกเงยมากขึ้นภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้​

 

money