สัมมนาวิชาการภาคใต้ ประจำปี 2566 

 

 "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ ด้วยพลังคนรุ่นใหม่"

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท. สภต.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2566 หัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ ด้วยพลังคนรุ่นใหม่” ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนในภาคใต้ ได้รับทราบทิศทางเศรษฐกิจการเงิน นโยบาย ธปท. รวมถึงพัฒนาการเศรษฐกิจภาคใต้ในปัจจุบันและประมาณการเศรษฐกิจภาคใต้ในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อการวางแผนของภาคธุรกิจและครัวเรือน ตลอดจนรับฟังมุมมองของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้จากคนรุ่นใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ ภาคการศึกษา หน่วยงานรัฐ สถาบันการเงินและสื่อมวลชนในท้องถิ่น ผ่านช่องทางออนไลน์ (online) และ ณ สถานที่จัดงาน (onsite) โดยงานสัมมนาแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงสนทนากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ช่วง นำเสนอแนวโน้มเศรษฐกิจใต้

สรุปการนำเสนอ แนวโน้มเศรษฐกิจใต้ปี 66-67 ในมุมมองธปท.

 

 

 

 

ช่วงเสวนา

เสวนาเรื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ ด้วยพลังคนรุ่นใหม่