ธนบัตรแบบ 17


มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในทุกด้าน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข นำความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง

ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาท

​ขนาด : 7.20 x 13.80 ​เซนติเมตร

​ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

​วันออกใช้ : วันที่ 24 มีนาคม 2565

ภาพธนบัตร

​ภาพประธานด้านหน้า

 

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ

ภาพธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง

​พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท

​ขนาด : 7.20 x 13.80 ​เซนติเมตร

​ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

​วันออกใช้ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

ภาพธนบัตร

​ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ

ภาพธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง

​พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท

​ขนาด : 7.20 x 14.40 ​เซนติเมตร

​ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

​วันออกใช้ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

ภาพธนบัตร

​ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ

ภาพธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง

​พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท

​ขนาด : 7.20 x 15.00 ​เซนติเมตร

​ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

​วันออกใช้ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

ภาพธนบัตร

​ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ

ภาพธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง

พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท

​ขนาด : 7.20 x 15.60 ​เซนติเมตร

​ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

​วันออกใช้ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

ภาพธนบัตร

​ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ

 

ภาพธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง

พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท

​ขนาด : 7.20 x 16.20 ​เซนติเมตร

​ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

​วันออกใช้ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

ภาพธนบัตร

​ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ

ภาพธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง

​พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประกาศกระทรวงการคลัง

  • ธนบัตรแบบ 17

  • ธนบัตรพอลิเมอร์ 20 บาท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  • โปสเตอร์วิธีสังเกตธนบัตรแบบ 17

  • โปสเตอร์วิธีสังเกตธนบัตรแบบ 17 ชนิดราคา 20 บาท 50 บาท 100 บาท

  • โปสเตอร์วิธีสังเกตธนบัตรแบบ 17 ชนิดราคา 500 บาท 1000 บาท

  • แผ่นพับธนบัตรพอลิเมอร์

  • โปสเตอร์ธนบัตรพอลิเมอร์